DM TRUCKS GMBH

+ 49 681 590 990 81 +49 179 242 3 937 +49 681 91 032238

Angebote

FM Kran 724 RBI N°425 Baujahr: 2000

17.255 € (Brutto) 19,00% MwSt.

  • 14.500 € (Netto)
FM Kran 724 RBI N°081 Baujahr: 1999

17.255 € (Brutto) 19,00% MwSt.

  • 14.500 € (Netto)
FM Kran 724 RBI N°857 Baujahr: 1998

17.255 € (Brutto) 19,00% MwSt.

  • 14.500 € (Netto)
FM Kran 1032 RBI N°72 Baujahr: 1998

17.731 € (Brutto) 19,00% MwSt.

  • 14.900 € (Netto)
FM CITY 1035 / 35 M DM230 N°906 Baujahr: 2003

15.351 € (Brutto) 19,00% MwSt.

  • 12.900 € (Netto)
Potain HD 14 C F.B N°381 Baujahr: 2001

9.440 € (Brutto) 18,00% MwSt.

  • 8.000 € (Netto)
Potain 326 C Baujahr: 1988

7.735 € (Brutto) 19,00% MwSt.

  • 6.500 € (Netto)
MAN 41.414 VF Baujahr: 2002

San Marco SM27-180 / Schnellmontagekran

20.825 € (Brutto) 19,00% MwSt.

  • 17.500 € (Netto)
Cat F60 DS Baujahr: 1994

  • 4.000 € (Netto)
Linde E 16 Baujahr: 1996

5.831 € (Brutto) 19,00% MwSt.

  • 4.900 € (Netto)
Linde 25 D Baujahr: 1987