DM TRUCKS UAB

+ 49 681 590 990 81 + 49 179 242 3 937 + 49 681 590 990 80

Angebote

ALFA A695 City Baujahr: 2011

32.725 € Brutto, 19,00% MwSt.

 • 27.500 € Netto
Benedini B18 N°226 Baujahr: 1994

14.280 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 12.000 € (Netto)
Benedini B20 N°602 Baujahr: 1991

11.900 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 10.000 € (Netto)
Benedini B20 N°857 Baujahr: 1994

11.900 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 10.000 € (Netto)
Benedini B1030 N°858 Baujahr: 1999

17.850 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 15.000 € (Netto)
Benedini B20 N°717 Baujahr: 1992

11.900 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 10.000 € (Netto)
San Marco SM27-180 / Schnellmontagekran

19.635 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 16.500 € (Netto)
Cattaneo MC 85 Baujahr: 1993

16.065 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 13.500 € (Netto)
FM 1035 Baujahr: 2002

 • 25.000 € (Netto)
CIBIN CC42.1000 Baujahr: 2010

19.040 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 16.000 € (Netto)
Cat F60 DS Baujahr: 1994

 • 4.000 € (Netto)
Linde E 16 Baujahr: 1996

5.831 € (Brutto) 19,00% MwSt.

 • 4.900 € (Netto)